Newsletter
Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o rozwiązaniach dla Instytucji. Więcej w Polityce Prywatności.
Pytania i odpowiedzi

Na czym polega program przyjazneIT.pl?

przyjazneIT.pl to internetowa kontynuacja Programów „Komputery dla Bibliotek”, "Komputery dla OPP" i innych, zainicjowanych w 1999 roku przez Związek Powiatów Polskich i EVK Sp. z o.o., którego misją jest propagowanie idei wspierania procesów komputeryzacji przy wykorzystaniu używanych technologii IT największych światowych producentów. Dostarczane w jego ramach bezpłatne rozwiązania programowe oraz tanie i niezawodne rozwiązania sprzętowe prowadzą do rozwoju instytucji "Uprawnionych Użytkowników" oraz poprawy jakości pracy przy równoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Program nie jest finansowany ze środków publicznych oraz nie jest wspierany przez fundusze Unii Europejskiej.

 

Czy podane ceny w przyjazneIT.pl to ceny netto czy brutto?

Dla Państwa wygody podajemy ceny brutto i netto. Podajemy ceny netto również ze względu na fakt, że część z Państwa (w szczególności placówki oświatowe) może nabyć sprzęt z 0% stawką podatku VAT np. komputer, monitor, czy pracownię komputerową.

Jeżeli  organizacja humanitarna, charytatywna lub edukacyjna dalej nieodpłatnie przekazuje sprzęt komputerowy placówkom oświatowym to możemy zastosować 0 % stawkę podatku VAT pod warunkiem otrzymania zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący dane placówki oświatowe. Odpowiedni druk zostanie przez nas przygotowany. Konieczne jest także dostarczenie dodatkowo umowy o przekazaniu sprzętu placówce oświatowej. (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zm. tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, art. 83 ust.1 pkt 26, art 43 pkt. 9, oraz załącznik nr 8 do w/w ustawy).

 

Jak wygląda procedura składania zapotrzebowania i jego realizacji?

Procedura wygląda następująco:

 1. Konfigurą Państwo zamówienie na stronie przyjazneit.pl
 2. Klikają opcję "zamawiam". tym samym wysyłają Państwo zapotrzebowanie
 3. Weryfikujemy Państwa uprawnienia do otrzymania bezpłatnego oprogramowania
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji mogą Państwo opłacić zamówienie.
 5. Jeżeli życzą Państwo sobie zakupić sprzęt ze stawką 0% VAT - nasi konsultanci dosyłają przygotowany druk ZPO – czyli Zamówienie Placówki Oświatowej (tylko w przypadku jeżeli Państwa instytucja jest placówką oświatową lub organizacją humanitarną, charytatywną lub edukacyjną przekazującą ten sprzęt nieodpłatnie placówkom oświatowym i dotyczy wybranych grup sprzętu komputerowego). Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów odnośnie błędów, prosimy o jak najszybsze potwierdzenie ZPO w odpowiednim organie i przesłanie oryginału do naszej siedziby oraz dokonanie płatności za fakturę proforma – spełnienie tych dwóch warunków jest podstawą do wysyłki sprzętu,
 6. wysyłamy sprzęt do Państwa informując o tym telefonicznie lub e-mailowo.

Procedura ta może ulec różnym zmianom ze względu na dostępność produktów lub szybkość przekazywania dokumentów między Państwa instytucją a przyjazneIT.pl. W razie jakichkolwiek zmian są Państwo na bieżąco o wszystkim informowani.

 

Czy wysłanie zapotrzebowania jest wiążącym dla nas zamówieniem?

Nie! Wysłanie zapotrzebowania to tylko złożenie zapytania i tak jest przez nas rozumiane. Dokonanie płatności za przesłaną do Państwa fakturę proforma jest przez nas traktowane jako wiążąca umowa dostawy zamówionego sprzętu.

 

Jak szybko mogą Państwo zrealizować zamówienie?

Po otrzymaniu zapotrzebowania wysyłamy do Państwa komplet dokumentów wyszczególnionych w punkcie 3 powyżej. Po zarejestrowaniu zapłaty, wystawiana jest faktura VAT i uruchamiane jest zlecenie w celu przygotowania wysyłki zamówionych produktów. Wysyłki dokonywane są w kolejności otrzymanych wpłat. Proces ten trwa zwykle do 7 dni roboczych. wyłącznie w okresie zwiększonych zamówień (koniec roku kalendarzowego, początek nowego roku szkolnego) czas realizacji może wynieść 21 dni roboczych. O przybliżonym terminie realizacji zawsze informujemy Państwa po wysłaniu zapotrzebowania lub telefonicznie w czasie kompletacji zapotrzebowania.

 

Kto może skorzystać z bezpłatnego oprogramowania Microsoft Registered Refurbisher Program (RRP) i zakupu licencji Microsoft Open License Programe (MOLP) w specjalnych cenach?

Jeżeli zostali Państwo przyjęci do Programu przyjazneIT.pl to najprawdopodobniej są Państwo upoważnieni do korzystania lub zakupu tych licencji. W przeciwnym wypadku staramy się wcześniej informować Państwa o tym fakcie podczas rejestracji.

 

 • Z Programu RRP i MOLP mogą skorzystać Uprawnieni Użytkownicy Edukacyjni, do których zaliczają się m.in.:
 • instytucje edukacyjne: (szkoły wszystkich szczebli, instytucje edukacji zawodowej, przedszkola) - licencje Windows RRP i licencje MOLP,
 • biura administracyjne instytucji edukacyjnych: publicznych (szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i krajowego); prywatnych (jednostki administracyjne utworzone i pracujące wyłącznie do zarządzania prywatnymi instytucjami edukacyjnymi) - instytucje rządowe, których działalność polega na administracyjnym wsparciu działań mających na celu rozwój nauczania w publicznych instytucjach edukacyjnych - licencje Windows RRP i licencje MOLP
 • publiczne biblioteki- licencje Windows RRP, Office RRP i licencje MOLPmuzea - licencje Windows RRP i licencje MOLP
 • organizacje charytatywne (stowarzyszenia, fundacje, OPP) - licencje Windows RRP, Office RRP i licencje MOLP
 • szpitale prowadzące nauczanie- licencje Windows RRP, Office RRP i licencje MOLP
 • rządowe jednostki badawcze szczebla lokalnego, krajowego lub europejskiego - licencje Windows RRP, Office RRP i licencje MOLP

 

UWAGA:

a) Nie każda instytucja jest uprawniona do otrzymania darmowego oprogramowania Microsoft Office (RRP) - wykluczone są wszystkie placówki oświatowe oraz muzea. Zalecamy tym placówkom zakup licencji Office z programu MOLP.

b) Biblioteki publiczne kwalifikują się do otrzymania bezpłatnego oprogramowania Windows i Office do użytku na miejscu oraz wyłącznie wtedy, gdy takie oprogramowanie jest udostępnianie publicznie.

c) Jeżeli Państwa instytucja nie przejdzie pomyślnie weryfikacji według powyższego wyszczególnienia oraz poniższych definicji, otrzymują Państwo sprzęt z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 Home Edition (OEM MAR) - bez licencji Office i bez możliwości zakupu licencji MOLP.

 

W tym dokumencie firma Microsoft wyjaśnia szczegółowo kto jest Uprawnionym Użytkownikiem Edukacyjnym: Definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego

Jeżeli nie są Państwo pewni, czy Państwa placówka jest fundacją charytatywną w rozumieniu firmy Microsoft - proszę o zapoznanie się z definicją pod linkiem: Microsoft Donations Eligibility  - dla Państwa wygody przetłumaczony tekst można pobrać pod linkiem: Kwalifikacja Organizacji Charytatywnych

 

W jaki sposób otrzymamy licencję z Programu Microsoft Registered Refurbisher Program?

Oprogramowanie w wersji OEM zostaje zainstalowane na dysku komputera. Na obudowie komputera naklejane są specjalne nalepki licencyjne COA RRP z unikalnym kodem produktu oraz dołączany jest dokument licencyjny zawierający klucz oraz informacje dotyczące certyfikatu autentyczności. W ramach Programu RRP Microsoft nie przekazuje dokumentacji ani nośników. Państwa placówka zgłaszana jest do światowej bazy Microsoft, dzięki temu oprogramowanie jest w pełni legalne.

 

Skoro nie dostajemy nośników w ramach programu RRP w jaki sposób możemy przywrócić oprogramowanie Microsoft w razie konieczności?

Komputery przekazane przez przyjazneIT.pl posiadają „EVK System Restore”. Wykorzystanie tego narzędzia pozwala na uniknięcie uciążliwości związanych, z uszkodzeniem systemu operacyjnego (niemożliwością jego uruchomienia, nieprawidłową pracą, niestabilnością itd.) i co za tym idzie koniecznością ponownej instalacji systemu Windows i Office. Reinstalacja jest w pełni zautomatyzowana. Sprowadza się jedynie do wybrania właściwego wpisu w menu podczas uruchamiania komputera. Po naciśnięciu klawisza ENTER wystarczy podać nazwę użytkownika oraz login i hasło (przekazane razem z komputerami) po czym następuje automatyczna instalacja systemu operacyjnego: czyli przywrócenie komputera do stanu fabrycznego (z momentu zakupu).

 

Dlaczego na fakturze nie ma pieczątki ani podpisu?

Polska ustawa o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur nie wprowadza wymogu podpisywania ani tym bardziej przystawiania pieczątek na fakturach.

 

Czy jest możliwe otrzymanie towaru bez dokonania przedpłaty (płatność odroczona) lub za pobraniem?

Niestety nie ma takiej możliwości - wiąże się to między innymi z procedurą wcześniejszego przypisania dla Państwa jednostki oprogramowania Microsoft. Dostępną formą płatności jest wyłącznie przedpłata na wskazane konto. Już ponad 16 000 placówek w Polsce w ten sposób otrzymało od nas sprzęt komputerowy. Jeżeli mają Państwo wątpliwości z przyjemnością przekażemy listy referencyjne od placówek z Państwa okolicy.

 

Jak zgłosić reklamację?

W tym celu prosimy o skorzystanie z bramki zgłaszania usterek pod adresem: http://centrum.serwisowe.evk.pl/cmr/zgloszenie

 

W jaki sposób możemy odebrać komputery?

Sprzęt zostanie dostarczony do Państwa siedziby kurierem, a o dokładnym terminie wcześniej uprzedzimy. Z przyczyn technicznych nie ma możliwości odbioru osobistego.

 

Jaki jest dokładny koszt dostawy?

Przy specyfikacji produktów podany jest zawsze koszt dostawy. W wyjątkowych przypadkach po konfiguracji sprzętu może się zmienić koszt dostawy (np. koszt dostawy małego pakietu 5 komputerów z monitorami 19" LCD oszacowany jest na 125 zł, lecz po zmianie monitorów na 30” LCD cena może nieznacznie wzrosnąć). Ostateczny koszt dostawy jest zawsze wyszczególniony na fakturze proforma. Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie kosztów dostawy prosimy o bezpośredni kontakt. Przy zamawianiu mniejszej ilości produktów pakujemy je w pojedyncze kartony i w takiej postaci są dostarczane. Przy zamawianiu większej ilości produktów pakujemy je w pojedyncze kartony, a następnie na palety w celu usprawnienia dostaw i obniżenia kosztu jednostkowego dostawy.

 

Jak złożyć reklamację, w przypadku stwierdzenia fizycznych uszkodzeń sprzętu w transporcie?

Niezależnie od tego czy paczka nosi ślady uszkodzenia czy nie, przesyłkę należy otworzyć w obecności kuriera. Prosimy postępować zgodnie z dokumentem "Informacja w sprawie postępowania, gdy kurier dostarczył uszkodzony lub niekompletny produkt".

 

Czy wszystkie instytucje dopuszczone do przyjazneIT.pl mogą otrzymać komputery z pakietami Office?

Oprogramowanie Microsoft Windows (RRP) może otrzymać praktycznie każda placówka będąca uczestnikiem naszego Programu przyjazneIT.pl. Istnieją jednak pewne limitacje w dostępności komputerów z darmowym oprogramowaniem Microsoft Office (RRP). Do otrzymania komputerów z zainstalowanym pakietem biurowym Microsoft Office (RRP) nie są uprawnione Muzea oraz Instytucje Oświatowe (np. również, jeżeli Fundacja przekazuje nieodpłatnie komputery dla szkoły). W przypadku złożenia zamówienia, placówki te otrzymają komputery z zainstalowanym wyłącznie system operacyjnym Microsoft Windows. Zalecamy powyższym instytucjom nabycie pakietów Office w ramach programu MOLP. Jeżeli nie mogą lub nie chcą Państwo zakupić żadnych licencji prosimy o zaznaczenie w konfiguracji produktu opcję "BRAK -  instytucja nieuprawniona".

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl